Jurnal kandungan Jurnal kandungan

Unit Akademik Dan Kemahiran Kraf
 

 
Fungsi

 

Fungsi Akademik & Kemahiran Kraf

Fungsi Akademik & Kemahiran Kraf terbahagi kepada 3:

Pengurusan

 • Perancangan taqwin pengajian akademik
 • Perlaksanaan pengajian
 • Penyelarasan Pengajar / pensyarah dalam & luar, Residen artis, felo dan
 • Kepakaran luar
 • Penyelarasan program pengajian
 • Khidmat Kemasyarakatan
 • Kajian Dan Penyelidikan
 • Penulisan Dan Penerbitan
 • Pembangunan, Penggubalan Penilaian serta Pemurnian Kurikulum
 • Urusan pameran, bengkel / seminar
 • Sistem Operasi Kurikulum
 • Peraturan Akademik
 • Lawatan Akademik Dalam Dan Luar Negara
 • Lawatan Industri
 • Lawatan Sambil Belajar

 

Pentadbiran

 • Pengurusan perolehan dan kewangan unit
 • Pengurusan pentadbiran unit
 • Pengurusan senggaraan
Bookmark and Share
last-updated : 27 November 2013